Cele i misja przedszkola

kid

Głównym celem naszego przedszkola jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem i z samym sobą, ludzi czujących się dobrze we współczesnym świecie. Motto naszej misji: „Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych” NASZE PRZEDSZKOLE: Wspomaga rozwój dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń Oferuje dobrze wyposażone sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjemne otoczenie, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz partnerskie relacje Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami, takimi jak: prawda, dobro, piękno, przyjaźń Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką oparte na zasadach wzajemnego szacunku i demokracji W urzeczywistnieniu naszej misji zaangażowany jest cały personel, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.Dlaczego my?

hands

Nasze Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i edukację dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Placówka zapewnia dzieciom 4 posiłki dziennie: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie (w postaci owoców, jogurtów itp.), obiad i podwieczorek. Dieta dzieci jest urozmaicana, umiarkowana z uregulowanymi porami posiłku.
Przedszkole mieści się w piętrowym budynku liczy 4 grupy całodzienne dla dzieci od 3 do 6 lat. Placówka posiada bezpieczny plac zabaw z estradą, wokół której wymalowana jest bajkowa kraina. Każda grupa przedszkolna liczy 25 dzieci. Poszczególne grupy posiadają swoją jadalnię, łazienkę, salę zabaw i zajęć wyposażoną w kolorowe mebelki, różnorodne pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do wieku metrykalnego dzieci. Opieką, wychowaniem i nauczaniem dzieci zajmują się nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach. Nasza kadra pedagogiczna systematyczne doskonali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, w pracy z dzieckiem uwzględnia jego indywidualne potrzeby i możliwości, spełnia oczekiwania rodziców.

>> Więcej

deklaracja Biuletyn informacji publicznej
rekrutacja

Kontakt

Miejskie Przedszkole Nr 2 "Delfinki”
ul. St. Żeromskiego 13,
Ustka 76-270
tel. 059 8 144 993
e-mail:
Dyrektor: mp2delfinki@wp.pl
Księgowość: mp2ustka@op.plPrzedszkole Delfinki

Wybierz zdjęcie:


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19