W naszym przedszkolu promującym zdrowie podejmuje się działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Bardzo ważne jest też zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany, a także higieniczny harmonogram dnia. Działania prozdrowotne obejmują też minimalizowanie lęków i stresów. W naszym przedszkolu, każdy dzień jest dla dziecka dniem efektywnie spędzonym, jest dokładnie zaplanowany przez nauczycieli grup zgodnie z ramowym rozkładem dnia. Nauczyciele naszego przedszkola pracują metodami aktywnymi, wprowadzają elementy kinezjologii edukacyjnej – gimnastyki mózgu wg Paula Dennisona. W swojej pracy nauczyciele wykorzystują naturalną potrzebę ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie A. M. Kniessów, R. Labana, K. Orfa, W. Sherborne. W naszym przedszkolu czeka na dzieci wiele atrakcji między innymi udział w różnorodnych imprezach, występach i uroczystościach. Dla naszych przedszkolaków oraz z ich udziałem organizowane są: Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na Starszaka, Mikołajki, Andrzejki, Wigilia, Jasełka, Bal Karnawałowy, uroczyście obchodzimy w przedszkolu Święto Babci i Dziadka, Święto Mamy i Taty, tradycyjnie żegnamy zimę- Topienie kukły Marzanny, Dzień Dziecka obchodzimy w formie pikniku w plenerze, uroczyście żegnamy 6-latków. Przedszkolaki biorą udział w występach artystycznych również poza placówką Nasze dzieci uczestniczą w wycieczkach autokarowych w celu realizacji ścieżek edukacyjnych, w spotkaniach edukacyjnych z pracownikami zakładów i instytucji użyteczności publicznej, itp.

Oprócz tego nasze przedszkolaki uczestniczą w konkursach plastycznych organizowanych na terenie przedszkola i poza nim, biorą udział w olimpiadach sportowych. Przez cały rok gościmy w przedszkolu muzyków, aktorów, iluzjonistów z ciekawymi, pouczającymi i wesołymi programami artystycznymi. Posiadamy komputery dla dzieci, dzięki którym nasze przedszkolaki mają możliwość zapoznania się z ich obsługą oraz korzystania z programów edukacyjnych. oraz kształcą koordynację wzrokowo-ruchową. Dzieci mają możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań i umiejętności chociażby przez manipulowanie myszą komputera i posługiwanie się klawiaturą (utrwalanie i dalsze poznawanie liter.)

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która sprawuje opiekę nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na wniosek i za zgodą rodziców) a także ukierunkowuje nauczycieli w dalszej pracy kompensacyjno –wyrównawczej.