Aktualności

Wyniki rekrutacji

WYNIKI REKRUTACJI

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 2 "Delfinki":


Wyniki rekrutacjiWysłano 05 Maja 2020
PILNE!!! Komunikat dla Rodziców!!!

Rozpoznanie potrzeb Rodziców!!!

         Mając na uwadze przedstawioną poniżej planowaną organizację pracy oraz warunki pobytu dzieci w placówce proszę o deklarację rodziców o gotowości udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu:

·        od 25 maja do 30 czerwca  2020 oraz

·        w okresie letnim w lipcu i w sierpniu 2020r

 

na adres e-mail: mp2delfinki@wp.pl lub w systemie iprzedszkole

Proszę o informację do  6 maja 2020r. (do środy włącznie)

Planowana organizacja pracy oraz warunki pobytu dzieci w placówce od 25 maja 2020r

 

Kochani Rodzice,

 

         Jeżeli po pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku zdecydujemy się na otwarcie placówki będzie ona działała w szczególnym reżimie sanitarnym.

 

·        W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona,

·        w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4 m2, od metrażu sali odlicza się meble i sprzęty.

·        W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

·        Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńcze będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, pracują zdalnie w domu itp.), pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

·        Na terenie placówki dzieci nie muszą nosić maseczek.

·        Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe.

·        Przed wejściem do placówki rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym, dzieci po przyjściu będą myły ręce mydłem, nie dezynfekują płynem.

·        Dziecko i rodzic przed wejściem do placówki ma badaną temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury.

·        Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37o).

·        W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

·        W przedszkolu będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze.

·        Rodzice dzieci, które będą w tym czasie uczęszczały do placówki ponosza opłaty zgodnie z podpisana umową.

·        Zgodnie z wytycznymi GIS w szatni może przebywać tylko dwoje dorosłych i dwoje dzieci, personel będzie więc wpuszczał do budynku rodziców z dziećmi w odstępach czasowych. Bardzo przepraszamy, ale jest to konieczny środek ostrożności.

·        Cała placówka będzie dezynfekowana kilka razy dziennie, plac zabaw również.

·        Z sal zostaną usunięte dywany, pluszaki, wszystkie zabawki i pomoce, które nie mogą być zdezynfekowane.

·        Dzieci nie będą leżakować.

·        Wprowadzamy zakaz przynoszenia zabawek, kocyków, pieluszek tetrowych, książek itp.

·        W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka jest niemożliwe.

·        Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

·        Rodzice mają obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie.

 

 

 

Zdzisława Barbara Zięba

dyrektor placówki

  

 

 

Wysłano 03 Maja 2020
Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym uruchomimy placówkę od dnia 25 maja. Zastrzegamy jednak, że istnieje możliwość przesunięcia tego terminu. Obecnie trwają przygotowania do spełnienia wytycznych. Wśród rodziców/opiekunów przeprowadzone zostanie rozeznanie czy są zainteresowani powrotem dziecka do przedszkola. Należy pamiętać, że wciąż obowiązuje stan epidemii i tego typu decyzje winny być podejmowane z rozwagą, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników placówki.


Wysłano 30 Kwietnia 2020

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Następna >>Dodaj przedszkolnego newsa

Pozostałe
Aktualności

Kliknij aby przejść do pozostalych aktualności

Logopeda


Kontakt

Miejskie Przedszkole Nr 2 "Delfinki"
ul. St. Żeromskiego 13,
Ustka 76-270
tel. 059 8 144 993
e-mail:
Dyrektor: mp2delfinki@wp.pl
Księgowość: mp2ustka@op.pl
przedszkole_delfinki