Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem.

  • Zaproszenie do złożenia oferty
  • Zał.1 - Formularz oferty
  • Zał.2 - Umowa
  • Zał.3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • Zał.4 - Oświadczenie o wykluczeniu
  • Unieważnienie postępowania TIK