II Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem.

 • Zaproszenie do złożenia oferty
 • Zał.1 - Formularz oferty
 • Zał.2 - Umowa
 • Zał.3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Zał.4 - Oświadczenie o wykluczeniu
 • Informacja o wyborze oferty • Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem.

 • Zaproszenie do złożenia oferty
 • Zał.1 - Formularz oferty
 • Zał.2 - Umowa
 • Zał.3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Zał.4 - Oświadczenie o wykluczeniu
 • Unieważnienie postępowania TIK