Delfinki - przedszkole w Ustce

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:
• opłata za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy płatne ,,z dołu” do dnia 10 każdego miesiąca

12,00 zł -stawka dzienna za wyżywienie, tj. za rzeczywiste, aktualnie ponoszone koszty surowca zużytego do przyrządzania posiłków, ustalona przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

• Wpłaty należy dokonać w PKO BP w Ustce, na rachunek Miejskiego Przedszkola Nr 2 „Delfinki” w Ustce, Nr konta:
33 1020 4649 0000 7002 0242 9116
tytułem: opłata za miesiąc… oraz imię i nazwisko dziecka (a nie rodzica). Po przekroczeniu terminu płatności naliczane będą ustawowe odsetki.

OPŁATY ZA RADĘ RODZICÓW
300zł za pierwsze dziecko, za drugie dziecko 150zł- płatne do 31 października. Opłatę za Radę Rodziców można wnieść również w dwóch ratach każda po 150zł. Pierwsza rata  płatna do 31 października, druga do 31 stycznia.

Wpłaty należy dokonać w Banku Spółdzielczym w Ustce na rachunek Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ustce , ul. Żeromskiego 13
Nr konta:
27 9315 0004 0000 7807 2000 0010
tytułem: opłata na Radę Rodziców oraz imię i nazwisko dziecka