Delfinki - przedszkole w Ustce

Rozkład dnia

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci – zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;
8.00 – 8.30 zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;
8.30 – 9.00 śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;
9.00 – 9.30 zabiegi higieniczne- mycie zębów;
9.30–11.30 zajęcia edukacyjno- wychowawcze realizowane w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej (społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną), zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe (rytmika, logopedia, religia-cyklicznie zgodnie z ustalonym harmonogramem);
11.30 – 12.00 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne;
12.00 - 12.30 obiad, czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się;
12.30 - 14.30 grupa I - poobiedni odpoczynek, tzw. leżakowanie odbywa się w grupie dzieci 3-4 letnich, jest chwilą relaksu i odpoczynku, podczas której dzieci słuchają muzyki relaksacyjnej, nauczyciele czytają dzieciom bajki, itp. grupa II, III i IV – zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne, zabawy w kącikach, zabawy w ogródku przedszkolnym, zabawy i spacery w terenie, praca wyrównawcza, zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, logopedia-cyklicznie zgodnie z ustalonym harmonogramem)
14.30 - 15.00 zabiegi higieniczne, podwieczorek;
15.00 - 15.30 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza;
15.30 - 16.30 zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy inspirowane przez nauczyciela, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.
Ramowy Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza organizowana jest odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.