Delfinki - przedszkole w Ustce

Zajęcia dodatkowe

• Rytmika – zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w każdy poniedziałek w poszczególnych oddziałach od 20 do 30-tu minut, w zależności od grupy wiekowej. Podczas zajęć prowadzone są zabawy rytmiczne przy akompaniamencie pianina, zabawy ruchowe oparte na treści piosenek. Dzieci uczą się śpiewania piosenek indywidualnie i zespołowo, uczą prostych układów tanecznych, kroków tańców (polka, krakowiak, polonez, tańce nowoczesne, itp.), uczą się gry na instrumentach perkusyjnych. Pani rytmiczka współpracuje z nauczycielami poszczególnych grup przygotowując dzieci do występów artystyczno-tanecznych organizowanych na terenie przedszkola oraz poza placówką.

• Język angielski – zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu po pół godziny w grupach 12-15 osobowych, podzielonych według wieku i stopnia zaawansowania.

• Zajęcia logopedyczne - dla dzieci 5-, 6– letnich z dysfunkcją mowy prowadzone są indywidualnie 1 raz w tygodniu po pół godziny. Zadaniem zajęć terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc dzieciom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem.

• W przedszkolu prowadzona jest katecheza przez siostrę zakonną z dziećmi 6 - letnimi raz w tygodniu przez 30 minut.

Dzieci mogę uczestniczyć w zajęciach dodatkowych na wniosek rodziców. Wszystkie zajęcia dodatkowe są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Organizacja zajęć dodatkowych jest odpowiednio przemyślana i zorganizowana, w żaden sposób nie koliduje z organizacją i zaplanowanymi działaniami opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznymi oraz z zadaniami statutowymi placówki.

Zajęcia dodatkowe takie jak: gimnastyka korekcyjna, rytmika, j. angielski, logopedia odbywają się w specjalnie wydzielonej sali, która wyposażona jest w najbardziej potrzebny sprzęt specjalistyczny: profesjonalny sprzęt nagłaśniający, 3 mikrofony przewodowe i 3- bezprzewodowe, pianino, instrumenty muzyczne dla dzieci, przybory do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, drabinki, piłki EDUBAL, profesjonalne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz literaturę przedmiotu.